Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ αναζητεί συνεργάτη που θα απασχολείται ως Βοηθός Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων

By 28 Μαρτίου, 2022Θέσεις Εργασίας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ αναζητεί για άμεση πρόσληψη συνεργάτη που θα απασχολείται ως Βοηθός Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων που υλοποιούνται από το κέντρο. Η θέση εργασίας αφορά απασχόληση στην Πάτρα και αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση του τομέα.

Περιγραφή θέσης:
• Διαχείριση και Συντονισμό προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων
• Προγραμματισμό, Διαμόρφωση, Υλοποίηση και Επίβλεψη επιδοτούμενων
προγραμμάτων
• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού(HR): υποψήφιων εκπαιδευόμενων και
εκπαιδευτών
• Παροχή διοικητικής υποστήριξης
• Προγραμματισμός και διαχείριση ραντεβού και συναντήσεων
• Οργάνωση γραφείου, Τηλεφωνική υποστήριξη και διαχείριση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
• Καταχώριση δεδομένων στο σύστημα της εταιρείας, Αρχειοθέτηση και
διαχείριση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών

Απαραίτητα Προσόντα:
• Τίτλος ΑΕΙ Διοίκησης-Οικονομίας ή σχετικού αντικειμένου
• Ηλικία έως 35 ετών
• Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office(Word, Outlook, PowerPoint) –
Απαραίτητη η πιστοποίηση πληροφορικής ECDL(ή άλλη αντίστοιχη)
• Χειρισμός με ευχέρεια Internet, Social Media(facebook, Twitter,
Instagram),Office365
• Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
• Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, πολλαπλών καθηκόντων και
ανάληψης πρωτοβουλιών
• Επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται:
✓ Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
✓ Εργασία πλήρους απασχόλησης και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας
✓ Bonus επίτευξης στόχων

Αποστολή βιογραφικού τύπου europass(με φωτογραφία):

Συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ: https://kapalearn.gr/KaPa_kariera