Skip to main content
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΔΕΤ)

ΠΜΣ :Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση προσδιορίζει τις διαδικασίες ποιότητας για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των ερευνητικών δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία. Διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη Πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών, το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Στοχοθεσία καθώς και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

 • Την ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους.
 • Το σεβασμό της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας.
 • Την αφοσίωση στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρακτικές. Με την Πολιτική αυτή, το ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς στις διεθνείς προκλήσεις της έρευνας και εκπαίδευσης στα αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ειδικεύσεις του ΜΠΣ), στις προσδοκίες όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας , των αποφοίτων του και της κοινωνίας.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση

 • Εναρμονίζεται με τη Πολιτική Ποιότητας και τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας(ΔΕΤ) και του Ιδρύματος.
 • Προωθεί την αποστολή του ΠΜΣ και υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.
 • Καθορίζει το πλαίσιο της στοχοθεσίας του ΠΜΣ και διασφαλίσει ότι οι στόχοι που τίθενται παρακολουθούνται, μετρούνται και επιτυγχάνονται.
 • Εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που διενεργούνται στο ΠΜΣ: Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση.
 • Ενισχύει την έννοια της ποιότητας που πρέπει να διέπει όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες.
 • Δεσμεύει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΜΣ να εργάζονται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, το ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσφέρει
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 • την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ απαιτεί τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που επιφέρουν, την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων και τη δρομολόγηση της επίλυσής τους, τη μέριμνα για την ικανοποίηση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συνεργαζόμενων φορέων.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διαδικασία συντονίζεται από τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος υποστηρίζεται από όλα τα όργανα και τις επιτροπές του ΠΜΣ.

Στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων µε ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, διενεργείται αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, συντάσσονται τα απογραφικά δελτία διδάσκοντα για όλα τα μαθήματα, καταγράφεται η ερευνητική παραγωγή των μελών του ΠΜΣ και γενικά παρακολουθείται και αναλύεται κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό µε τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του μεταπτυχιακού. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπου αποφασίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.

Για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων ποιότητας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν με την ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του ΠΜΣ για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών και την συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στοχοθεσία Ποιότητας του ΠΜΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ.1. Αναβάθμιση και ποιοτικός έλεγχος του ΠΜΣ

ΣΤ. 1.1. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες αξιολόγησης του ΠΜΣ, μέσω της ΟMEA και ενημέρωσης των ΜΦ

ΣΤ. 1.2. Ανάπτυξη υλικού ΠΜΣ

ΣΤ 1.3 Βελτίωση του ρυθμού αποφοίτησης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ.2. Διεύρυνση αναγνωρισιμότητας του ΠΜΣ

ΣΤ 2.1 Ενίσχυση της παρουσίας του ΠΜΣ, στο διαδίκτυο

ΣΤ 2.2 Έγκαιρη Δημοσιοποίηση πληροφοριών του ΠΜΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ.3. Ενίσχυση Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ΠΜΣ

ΣΤ. 3.1. Διοργάνωση ετήσιων στοχευμένων θεματικών ομιλιών / ημερίδων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ.4. Διασύνδεση του ΠΜΣ με εξωτερικούς οργανισμούς

ΣΤ. 4.1. Ενίσχυση δεσμών με τους απόφοιτους του ΠΜΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ.5.Καλλιέργεια κολυτούρας ποιότητας και αριστείας

ΣΤ. 5.1. Συμμετοχή φοιτητών σε συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών με μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ

Σημαντικό στοιχείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών διδακτικού προσωπικού είναι η λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ). Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ίδρυσε ΚΕΔΙΜΑ (2016) με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των μελών του διδακτικού προσωπικού και την αναβάθμιση της διδασκαλίας. Το ΚΕΔΙΜΑ προσφέρει διαφόρων τύπων προγράμματα όπως προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες του διδακτικού προσωπικού (λ.χ. νεοδιοριζόμενα μέλη διδακτικού προσωπικού, διδακτικό προσωπικό με σύμβαση), προγράμματα κατόπιν αιτημάτων από Τμήματα, καθώς επίσης και ad hoc προγράμματα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέσων, τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας (όπως για παράδειγμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μελών διδακτικού προσωπικού, για την εφαρμογή συνεργατικών και φοιτητοκεντρικών μεθόδων, για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων όπως η ανεστραμμένη τάξη). Το ΚΕΔΙΜΑ στεγάζεται σε ειδικό χώρο με δυνατότητες για διά ζώσης, μέσω τηλεδιάσκεψης ή υβριδικά προγράμματα. Έως σήμερα έχει αναπτύξει δέκα πακέτα εκπαιδευτικού υλικού για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την αναβάθμιση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Σημειώνεται, ότι το ΚΕΔΙΜΑ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αφού λειτουργεί στο πλαίσιο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και ευθυγραμμίζεται με όλες τις συνιστώσες του Ενιαίου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος. Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση Εναρμονίζεται με τη Πολιτική Ποιότητας και τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας(ΔΕΤ) και του Ιδρύματος. Προωθεί την αποστολή του ΠΜΣ και υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο. Καθορίζει το πλαίσιο της στοχοθεσίας του ΠΜΣ και διασφαλίσει ότι οι στόχοι που τίθενται παρακολουθούνται, μετρούνται και επιτυγχάνονται. Εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που διενεργούνται στο ΠΜΣ: Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση. Ενισχύει την έννοια της ποιότητας που πρέπει να διέπει όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες. Δεσμεύει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΜΣ να εργάζονται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, το ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίζουν: την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσφέρει την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.