Skip to main content
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης των παραπόνων των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών πάνω σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του ΠΜΣ. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αντικειμενικότητας που πρέπει να διέπουν την ακαδημαϊκή ζωή.
Η λειτουργία και η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού συντονίζεται από τον/την Διευδυντή/ντρια του ΠΜΣ και τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και υποστηρίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Άρθρο 2
Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ, Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά ο/η Διευθυντής/τρια του ΠΜΣ και μέλη οποιοσδήποτε διδάσκων ή διδάσκουσα στο ΠΜΣ που είναι και μέλος της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 3
Υποβολή παραπόνου

Ο /Η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να υποβάλει κάποιο παράπονο προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπρόσωπα ή ηλεκτρονικά μέσω email. Η υποβολή του παραπόνου περιλαμβάνει σύντομη και σαφή περιγραφή του ζητούμενου και στοιχεία επικοινωνίας με τον/την παραπονούμενο/η (email ή/και τηλέφωνο).
Αιτήματα με υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και αιτήματα με ανεπαρκή ή μη αληθή στοιχεία επικοινωνίας δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η Γραμματεία του ΠΜΣ διαβιβάζει το παράπονο του/της φοιτητή/τριας, μαζί με τυχόν συμπληρωματικό υλικό, στον/στην Διευθυντή/ντρια του ΠΜΣ.

Άρθρο 4
Διαδικασία διαχείρισης παραπόνου

Η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 2, μετά από πρόσκληση του/της Διευθυντή/τριας, συνεδριάζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση και διερεύνηση του προβλήματος. Η Επιτροπή εξετάζει το παράπονο και δύναται να καλεί τον/την ενδιαφερόμενο/νη σε ακρόαση, η οποία μπορεί να γίνει δια ζώσης σε χώρο του Ιδρύματος ή/και διαδικτυακά. Σκοπός της διαδικασίας ακρόασης είναι η κατανόηση του παραπόνου και η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων.
Στις εργασίες της Επιτροπής μπορεί να συμμετέχει ο/η Ακαδημαϊκός/η Σύμβουλος του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, μετά από αίτημα του/της τελευταίου/ας.
Σε περίπτωση που η φύση του ζητήματος είναι σύνθετη ή η επίλυσή του μη εφικτή σε επίπεδο Τριμελούς Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση διαδοχικά στη Συντονιστική Επιτροπή ή ακόμα και στη Συνέλευση του Τμήματος ή στο αρμόδιο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα παράπονα πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και σεβασμού στην αξιοπρέπεια όλων των πλευρών που εμπλέκονται στο παράπονο. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και αναλόγως της φύσης του προβλήματος και του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, ενημερώνεται αρμοδίως ο φοιτητής ή η φοιτήτρια για την έκβαση του παραπόνου του.

Άρθρο 5
Υποχρέωση εχεμύθειας

Τα μέλη Επιτροπής υποχρεούνται στην τήρηση απόλυτης εχεμύθειας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορά πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Άρθρο 6
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για ερωτήματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει τη γνώμη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος (DPO).

Άρθρο 7
Υπαναχώρηση

Ο/η φοιτητής/-τρια, που έχει υποβάλλει επίσημο αίτημα/παράπονο, διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραπάνω διαδικασίας με σχετική αίτησή του/της προς την Επιτροπή Διαχείρισης Παραπόνων.

Άρθρο 8
Βαθμολογία μαθημάτων

Ο παρών Κανονισμός δεν αφορά σε θέματα βαθμολογίας μαθημάτων.