Τι πρέπει να κάνετε μετά την υποστήριξη της διπλωματικής σας εργασίας

By 8 Φεβρουαρίου, 2022Ανακοινώσεις

Οι διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώνονται κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση librarypat@upatras.gr και θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές δομής εργασιών που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Παράλληλα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τη Δήλωση κατάθεσης και διάθεσης, την οποία θα αποστείλετε στο ίδιο email. Στη συνέχεια το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σας αποστέλλει απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Στο μήνυμα αναγράφεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης, ο οποίος κοινοποιείται στη Γραμματεία.

Το μήνυμα αυτό, για λόγους ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων, αποστέλλεται αποκλειστικά στη διεύθυνση με την οποία έγινε η υποβολή και όχι σε άλλες προσωπικές διευθύνσεις. Για όποια διευκρίνιση, το προσωπικό του Παραρτήματος της ΒΚΠ στο Κουκούλι παραμένει στη διάθεσή σας (librarypat@upatras.gr, 2610 962823).