Οδηγίες για την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών

By 21 Φεβρουαρίου, 202215 Μαρτίου, 2022Ανακοινώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών τους (μαθήματα-παρουσίαση διπλωματικής εργασίας) και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος  deptsecr@upatras.gr, με θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποστέλλουν συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση.

Η βεβαίωση θα χορηγείται στους φοιτητές και φοιτήτριες μετά την ανακήρυξη τους ως ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ από την Συνέλευση του Τμήματος.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ