Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

By 16 Ιουνίου, 2023Ανακοινώσεις

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών & Ψηφιακή Καινοτομία

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9  ΩΡΑ: 11-13.00  ΑΙΘ: ΚΕΣ 01

Μεθοδολογία Έρευνας & σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας

ΚΥΡΙΑΚΗ  3/9   ΩΡΑ:10-12 ΑΙΘ ΚΕΣ 01

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορία

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/9   ΩΡΑ:10-12  ΑΙΘ KEΣ  01

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/9   ΩΡΑ: 11.00-13.00  ΑΙΘ ΚΕΣ01

 

ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9  ΩΡΑ: 1.30-3.30  ΑΙΘ: ΚΕΣ 1.6

Ψηφιακό μάρκετινγκ & social media

ΚΥΡΙΑΚΗ  3/9   ΩΡΑ:12-2 ΑΙΘ ΚΕΣ 1.6

Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/9   ΩΡΑ: 1.30-3.30   ΑΙΘ ΚΕΣ 1.6

Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/9   ΩΡΑ:12-2  ΑΙΘ KEΣ  1.6

  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9  ΩΡΑ: 1.30-3.30  ΑΙΘ: ΚΕΣ 01

Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

ΚΥΡΙΑΚΗ  3/9   ΩΡΑ:12-2 ΑΙΘ ΚΕΣ 01

Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/9   ΩΡΑ: 1.30-3.30   ΑΙΘ ΚΕΣ 01

Ψηφιακή διακυβέρνηση & διαλειτουργικότητα

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/9   ΩΡΑ:12-2  ΑΙΘ KEΣ  01