Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ΜΦ εισαγωγής 2023-24

By 3 Οκτωβρίου, 2023Ανακοινώσεις

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ που κατέχουν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 86 Ν.4957/2022 (141/Α/21-07-2022) να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 4/10/23 έως 9/10/23

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του ως άνω νόμου προϋπόθεση μεταξύ άλλων είναι και η κατοχή βαθμού ίσου ή ανωτέρου του επτά και μισό με άριστα το δέκα (7,5/10).