1 θέση εργασίας για Senior Full Stack Προγραμματιστή

By 11 Σεπτεμβρίου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
 • Δημιουργία & Ανάπτυξη Web Εφαρμογών
 • Παραμετροποίηση υπαρχόντων εφαρμογών
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών
 • Συνεργασία με ομάδα εργασίας
Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
 • Σπουδές Βασικό πτυχίο ΤΕΙ / Πανεπιστημίου ή και ανώτερο στο Αντικείμενο της Πληροφορικής
 • Ελάχιστα 6 χρόνια εμπειρία σε PHP & JS
 • Εμπειρία με την χρήση του Git
 • Όρεξη για εξέλιξη
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
 • Αντίληψη ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος
 • Portfolio με εφαρμογές
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Τόπος Εργασίας
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
31/10/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr
Η εταιρεία προσφέρει:
Φιλικό και χαλαρό περιβάλλον εργασίας
Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη
Ομάδα με ειδικευμένα άτομα και γνώστες του επαγγέλματος
Εκπαίδευση
Πλήρες ωράριο εργασίας
Επιτόπια και Remote εργασία
Αποδοχές αναλόγως των προσόντων
Bonus επίτευξης στόχων