1 θέση εργασίας για Υπεύθυνο Τμήματος Προσφορών / Διαγωνισμών

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Προετοιμασία, συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων/δικαιολογητικών

Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προσφορών και διαγωνισμών

Παρακολούθηση των ενστάσεων και λοιπών ουσιαστικών ή τυπικών διατυπώσεων που προβλέπονται

Διαχείριση έργου της προσφοράς

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Πτυχιούχος οικονομικής σχολής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου

Κατ’ ελάχιστον 1 έτους εμπειρία στη σύνταξη υποβολής φακέλων προσφοράς διαγωνισμών, δημοσίων προμηθειών, συγκέντρωσης δικαιολογητικών και υποβολή πλήρους φακέλου, αιτήσεις επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ κτλ.)

Καλή γνώση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Άριστη γνώση αγγλικών

Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο

Ανεξάρτητος χρήστης Η/Υ και ικανότητα ταχείας σύνταξης κειμένων στο MS Word

Προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Τόπος Εργασίας
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr

 

Παροχές:

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Πλήρες ωράριο εργασίας

Αποδοχές αναλόγως των προσόντων