1 Θέση Εργασίας για Web Developer

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Δημιουργία & Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

Παραμετροποίηση υπαρχόντων εφαρμογών

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών

Συνεργασία με ομάδα εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Σπουδές Βασικού πτυχίου ΤΕΙ /Πανεπιστημίου ή και ανώτερο στο Αντικείμενο της Πληροφορικής

Εμπειρία 3 ετών στην παραγωγή Λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS)

Ελάχιστα 3 χρόνια εμπειρία σε PHP, Apache, MySQL

Εμπειρία με την χρήση του Git

Όρεξη για εξέλιξη

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
Αντίληψη ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος

Portfolio με εφαρμογές

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Τόπος Εργασίας : 
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών :
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών :
hr@aplan.gr

 

Παροχές:

Φιλικό και χαλαρό περιβάλλον εργασίας

Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη

Ομάδα με ειδικευμένα άτομα και γνώστες του επαγγέλματος

Εκπαίδευση

Πλήρες ωράριο εργασίας

Επιτόπια και Remote εργασία

Αποδοχές αναλόγως των προσόντων

Bonus επίτευξης στόχων