1 θέση εργασίας για Quality Assurance (QA) Engineer

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας

 

Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Review requirements, specifications and technical design documents to provide timely and meaningful feedback

Create detailed, comprehensive and well-structured test plans and test cases

Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities

Design, develop and execute automation scripts using opDesign, develop and execute automation scripts using open-source toolsen-source tools

Identify, record, document thoroughly and track bugs

Perform thorough regression testing when bugs are resolved

Develop and apply testing processes for new and existing products to meet client needs

Liaise with internal teams (e.g., developers and product managers) to identify system requirements

Monitor debugging process results

Investigate the causes of non-conforming software and train users to implement solutions

Track quality assurance metrics, like defect densities and open defect counts

Stay up-to-date with new testing tools and test strategies Requirements

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Proven workexperience in software development

Proven workexperience in software quality assurance

Strong knowledge of software QA methodologies, tools and processes

Experience in writing clear, concise and comprehensive test plans and test cases

Hands-on experience with both white box and black box testing

Hands-on experience with automated testing tools

Solid knowledge of SQL and scripting

Experience working in an Agile/Scrum development process

Experience with performance and/or security testing is a plus

Workexperience in software development is a plus

BS/MS degree in Computer Science, Engineering, or a related subject

Τόπος Εργασίας
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr

 

Benefits:

Competitive salary

Growth prospects