1 θέση εργασίας για Front-end Developer

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Δημιουργία & Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με React ή κάποια άλλη τεχνολογία

Παραμετροποίηση υπαρχόντων εφαρμογών σε React

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εφαρμογών σε οποιοδήποτε JS Framework

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Εμπειρία σε JavaScript(jQuery), Ajax, JSON, XML,React

Σπουδές ΤΕΙ /Πανεπιστήμιο στο Αντικείμενο της Πληροφορικής

Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών στην παραγωγή Λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS)

Εμπειρία σε HTML5 and CSS3

Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην χρήση του Git

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
Εμπειρία σε React native

Αντίληψη ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογής σε συνεργασία με στελέχη πληροφορικής

Portfolio με εφαρμογές

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Τόπος Εργασίας
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr

 

Παροχές:

Φιλικό και χαλαρό περιβάλλον εργασίας

Σταθερό ωράριο

Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη

Ομάδα με ειδικευμένα άτομα και γνώστες του επαγγέλματος

Συνεχής Εκπαίδευση

Πλήρες ωράριο εργασίας

Remote εργασία κατά την διάρκεια περιοριστικών μέτρων

Αποδοχές αναλόγως των προσόντων

Bonus επίτευξης στόχων