1 θέση εργασίας για Backend Developer

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Δημιουργία & Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

Παραμετροποίηση υπαρχόντων εφαρμογών

Ανάπτυξη νέων εφαρμογών

Συνεργασία με ομάδα εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Σπουδές ΤΕΙ /Πανεπιστήμιο και ανώτερο στο αντικείμενο της Πληροφορικής

Γνώσεις 3 ετών στην παραγωγή Λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS)

Κατ’ ελάχιστον 3 χρόνια εμπειρία ή ανάλογη σε PHP, Apache, MySQL εμπειρία

Εμπειρία στη χρήση του Git

Εμπειρία σε JavaScript(jQuery), Ajax, JSON, XML

Εμπειρία σε simple web services (REST, XML-RPC)

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
Εμπειρία, γνώση άλλων γλωσσών π.χ. Golang, Python3

Εμπειρία με το HTML5 and CSS3 σαν πρόσθετο

Γνώσεις Unit Testing and Test Driven Development (TDD)

PHP frameworks όπως Symfony ή Larave

Αντίληψη ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος

Όρεξη για εξέλιξη

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Τόπος Εργασίας
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr

 

Παροχές:

Φιλικό και χαλαρό περιβάλλον εργασίας

Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη

Ομάδα με ειδικευμένα άτομα και γνώστες του επαγγέλματος

Εκπαίδευση

Πλήρες ωράριο εργασίας

Επιτόπια ή Remote εργασία

Αποδοχές αναλόγως των προσόντων

Bonus επίτευξης στόχων