Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση Digital Innovation and Management
Α. Ειδίκευση Ψηφιακού Μάρκετινγκ Β. Ειδίκευση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση Digital Innovation and Management
Α. Ειδίκευση Ψηφιακού Μάρκετινγκ Β. Ειδίκευση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 50 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΦΕΚ 2510/24-06-20) για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)
  • Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα επιτελείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα, Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.500 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
18.00-21.00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση – Ψηφιακή Διακυβέρνηση» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και στελέχη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ διοργανώνουν διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση: από τη Θεωρία στην Εφαρμογή» τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρα έναρξης 18:00

Σύνδεσμος:
https://upatras-gr.zoom.us/j/92283712434

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Μέλλον του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Στο επίκεντρο ο πολίτης

Το μήνυμα του διευθυντή του γραφείου του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι διεπιστημονικό και θεραπεύει τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Σκοπός του προγράμματος

Ο υποψήφιος μπορεί στο Β εξάμηνο να διαλέξει μια από τις 2 ειδικεύσεις

Α. Ειδίκευση ψηφιακού μάρκετινγκ

Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις καινοτόμες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ και να καταστούν ικανοί να διερευνούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μεγάλου όγκου των καταναλωτών με στόχο να σχεδιάζουν, να υλοποιούν έρευνες αγοράς και να αξιολογούν καμπάνιες μάρκετινγκ, με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Οι απόφοιτοι με την βοήθεια της νευροεπιστήμης θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τους τρόπους επηρεασμού των καταναλωτών, θα μπορούν να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες, ενώ παράλληλα θα διαθέτουν το κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο για τη λήψη ορθών αποφάσεων μάρκετινγκ καθώς και όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες για μια επιτυχή καριέρα στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Β. Ειδίκευση ψηφιακής διακυβέρνησης

Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με τη Δημόσια Διοίκηση, στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση του κόστους, στην εξοικονόμηση χρόνου, και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών, εταιρειών και οργανισμών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες που άπτονται σε θέματα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» [Master of Science (MSc) απονέμει με δυο διαφορετικούς τίτλους, ανάλογα με την ειδίκευση που έχει ακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
(Digital Innovation and Management – Digital Marketing)
2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
(Digital Innovation and Management–e-Government)

Το ΦΕΚ

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (DIGITAL INNOVATION & MANAGEMENT).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Το Μεταπτυχιακό

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κοντά στο κέντρο της Πάτρας (περιοχή Κουκούλι-Μπεγουλάκι), με συχνές αστικές συγκοινωνίες και χώρο πάρκινγκ.

Διδάσκοντες

Οι Καθηγητές του Π.Μ.Σ

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε.

Δίδακτρα

Το κόστος παρακολούθησης και απόκτησης Μ.Δ.Ε.

Κριτήρια Επιλογής

Αναλυτικά τα κριτήρια

Υποτροφίες

Τι προβλέπεται

Θεσμικό Πλαίσιο

Όλες οι πληροφορίες

Κύκλοι Μαθημάτων και περιεχόμενο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

Βήμα 1: Συμπληρώστε την Αίτηση – Δήλωση Ατομικών Στοιχείων

Βήμα 2 : Αίτηση μέσω του portal του Πανεπιστημίου