Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 – 2023

Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

07/10/2022

Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

14/01/2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

Έναρξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

27/01/2023

Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

11/02/2023

ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022- 2023

Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

Έναρξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

24/02/2023

Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

03/06/2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

Έναρξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

16/06/2023

Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

15/07/2023