Θανάσας Γεώργιος

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 1, 26334 – Κουκούλι Πάτρα
Τηλ.: +306944223378
E-Mail: thanasasgeo@upatras.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ
2012: Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Η δομή του κόστους των νοσοκομείων στην Ελλάδα: Η επίδραση του παράγοντα της εκπαίδευσης στο κόστος των πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Ελλάδας», Επιβλέπον: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος (Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική)
2016: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Μεταπτυχιακό Συγκρούσεις και Επικοινωνία, Βαθμός Λίαν Καλώς (Κατεύθυνση Πτυχιακής: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)
2014: Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, Βαθμός Λίαν Καλώς (Κατεύθυνση Πτυχιακής: Λογιστική και Χρηματοοικονομική)
2021: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) – Σχολή Διοίκησης Επιχειρησεων – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2011: ΤΕΙ Μεσολογγίου – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων, Βαθμός Πτυχίου Λίαν Καλώς
2005: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής, Βαθμός Πτυχίου Άριστα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Πολύ Καλή Γνώση – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1 2005
Ισπανικά: Μέτρια γνώση – Nivel Inicial, Instituto Cervantes, 2005

ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ms Office, Internet, Μηχανογραφημένη Τήρηση Βιβλίων Γ’ Κατηγορίας – Κοστολόγηση, Εμπορική Διαχείριση (μηχανογραφημένη), Μηχανογραφημένη Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
09/04/2021 – Σήμερα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θέση Επίκουρου Καθηγητή στη Λογιστική
10/01/2018 – 08/04/2021: Α.Α.Δ.Ε., Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, Θέση Ελεγκτή Τελωνειακού ΤΕ
01/01/2017 – 09/01/2018: Α.Α.Δ.Ε., Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., Θέση Εισηγητή Τελωνειακού ΤΕ
29/11/2016 – 31/12/2016: Υπουργείο Οικονομικών, ΓΓΔΕ, Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., Θέση Εισηγητή Τελωνειακού ΤΕ
02/09/2015 – 28/11/2016: Υπουργείο Οικονομικών, ΓΓΔΕ, Τελωνείο Λαυρίου, Θέση Τελωνειακού ΤΕ
17/11/2014 – 01/09/2015: ΕΡΤ Α.Ε., Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, Θέση ΤΕ Λογιστικού.
7/1/2014 – 6/6/2014: ΠΕ Αιτ/νιας, Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, Βοηθός Λογιστή

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1/4/2011 – 30/11/2013: Ερευνητική Υποτροφία για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτ. Ελλάδα, τη Πελοποννήσου και τα Ιόνια Νησιά»
1/1/2007 – 31/3/2008: Ερευνητική Υποτροφία για το πρόγραμμα «Χωρικές Επιπτώσεις της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και του Δυτικού Άξονα»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι.
2019 – Σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) & Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου (MOGMAT)
2019 – 2020: Διδάσκων ΠΔ407/80 – Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάθημα Λογιστική – Αυτοδύναμη Διδασκαλία
2018 – 2019: Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ στην Θεματική Ενότητα ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (στην αγγλική γλώσσα) – Ηλεκτρονικό Τμήμα
2017 – 2019: Εξωτερικός Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Διοίκηση της Εκπαίδευσης (MANEDU) & Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου (MOGMAT) – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
2017: Νέος Ακαδημαϊκός Επιστήμονας Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο) – Τμήμα Διοίκησης Επιχ/σεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Μάθημα ΔΛΠ και Διεθνής Λογιστική – Αυτοδύναμη Διδασκαλία
2017 – 2018: Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μαθήματα Λογιστικές Εφαρμογές Ι – Αυτοδύναμη Διδασκαλία, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Κόστους
2016 – 2017: Μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ στην Θεματική Ενότητα ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (στην αγγλική γλώσσα)
2016: Νέος Ακαδημαϊκός Επιστήμονας Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο) – Τμήμα Διοίκησης Επιχ/σεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Μάθημα ΔΛΠ και Διεθνής Λογιστική – Αυτοδύναμη Διδασκαλία
2016: Εξωτερικός Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
2015: Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Μάθημα Φορολογική Λογιστική
2013 – 2014: Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – Τμήματα Λογιστικής (Πάτρα) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι), Μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι & ΙΙ, Βιομηχανικής Λογιστικής, Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου, Λογιστική των ΝΠΠΔ & ΟΤΑ, Ξενοδοχειακής Λογιστικής – Αυτοδύναμη Διδασκαλία
2012 – 2013: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διδάσκων ΠΔ 407/80 στο Μάθημα Φορολογική Λογιστική – Αυτοδύναμη Διδασκαλία

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι.
2008 – 2010: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Διδασκαλία Φροντιστηριακών Μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι & ΙΙ, Θεωρίας Κόστους και Κοστολογικών Συστημάτων. ΑΛΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2011: Ένωση Εμπόρων . Παλλήνης: Εισηγητής σε Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης με θέμα: «Βασικές Αρχές Οργάνωσης – Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων»
2009: ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Εισηγητής σε Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης με θέμα: «Σύγχρονες Τεχνικές Επικοινωνίας & Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Πελατών»
2008: ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Εισηγητής σε Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης με θέμα: «Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων, Επικοινωνίας & Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών Marketing»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Reviewer: Universal Journal of Accounting and Finance, HRPUB
Reviewer: China Journal of Accounting Research, ELSEVIER
Άδεια Ασκήσεως Λογιστή Β Τάξης (Αριθ. Άδειας 0073645)
Εισηγητής σε προγράμματα ΛΑΕΚ (κωδ. εισηγητή: 32335)
Άδεια Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Επιβλέπον Καθηγητής σε 15 Μεταπτυχιακές Εργασίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΠΣ MBA, MOGMAT, MANEDU)
Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε 62 Μεταπτυχιακές Εργασίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΠΣ MBA, MOGMAT, MANEDU)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ως Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1ος Υπότροφος ΙΚΥ καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (2001 – 2005) Τμήμα Λογιστικής
1ος Αποφοιτήσας από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (2005)
4ος Υψηλότερος Βαθμός στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας από την ίδρυσή του (1976)