Σωτηρία-Ήρα Ν. Αντωνοπούλου

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σωτηρία-Ήρα  Ν.  Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Ε-mail: hera@upatras.gr

 

DBLP URLhttp://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/a/Antonopoulou:Hera.html

 

Scopus URLhttp://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8367933800

 

Google Scholar URL 

 

https://scholar.google.com/citations?user=S4KDB94AAAAJ&hl=en

 

Web of Science ResearcherIDAAN-9421-2021

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα με βαθμό «Άριστα» από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνείου Πάτρας με τίτλο: «Ανάλυση αλγορίθμων και συνδυαστικών προβλημάτων με την βοήθεια πιθανοτικών τεχνικών» (1996)

 

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Προγραμματισμός & Εφαρμογές του σε διάφορα γνωστικά πεδία, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία σε επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση

Μαθηματική Λογική, Συνδυαστική, Θεωρία Αλγορίθμων, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Προστασία της Ιδιωτικότητας του Ατόμου στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

Επιστημονικές Συνεργασίες:

 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Θέματα κρυπτογραφίας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και προστασίας της ιδιωτικότητας του ατόμου στο Διαδίκτυο. Συνεργασία και στην υποβολή προτάσεων με έμφαση τις Στρατιωτικές Εφαρμογές υψηλής ασφάλειας και εμπιστευτικότητας
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας: Θέματα κρυπτανάλυσης και Διαδικτυακών επιθέσεων

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

[Journals]

 • Antonopoulou, I., & Papastavridis, S. (1987). Fast Recursive Algorithm to Evaluate the Reliability of a Circular Consecutive-k-out-of-n:F System. IEEE Transactions on Reliability, R-36(1), 83–84. DOI:10.1109/tr.1987.5222303
 • Papastavridis, S., Antonopoulou, I., Sypsas, P. (1995). Strict circular consecutive – k-out-of– n-systems. JIOS (Journal of Information and Optimization Sciences), 1.027. DOI: 10.1080/02522667.1995.10699226
 • Antonopoulou, H. (2001). A user authentication protocol based on the intractability of the 3-coloring problem. Journal of Discrete mathematical Sciences & Cryptography. May 4. DOI: 10.1080/09720529.2002.10697934
 • Antonopoulou, S., Stamatiou, Y. C., & Vamvakari, M. (2007). An asymptotic expansion for theq-binomial series using singularity analysis for generating functions. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 10(3), 313–328. DOI:10.1080/09720529.2007.10698122
 • Antonopoulou, H. (2004). On threshold properties. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 7(2), 249–254. DOI:10.1080/09720529.2004.10698004
 • Kavallieratou, E., & Antonopoulou, H. (2005). Cleaning and Enhancing Historical Document Images. Lecture Notes in Computer Science, 681–688. DOI:10.1007/11558484_86
 • Antonopoulou, G., Glinos, N., & Stamatiou, Y. C. (2011). An identity derived from the solution of a class of differential equations for the evolution of a key agreement protocol. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 14(6), 515–520. DOI:10.1080/09720529.2011.10698352
 • Voyiatzis Ι., Antonopoulou, H., Efstathiou, C. (2010). A Low-Cost Optimal Time Sic Pair Generator. Radioelectronics & Informatics, 4(51), pp 21-27. ISSN 1563-0064
 • Voyiatzis, I., Efstathiou, C., Antonopoulou, H., & Milidonis, A. (2012). Arithmetic module-based built-in self test architecture for two-pattern testing. IET Computers & Digital Techniques, 6(4), 195. DOI:10.1049/iet-cdt.2010.0061
 • Moutafi, K., Vergeti, P., Alexakos, C., Dimitrakopoulos, C., Giotopoulos, K., Antonopoulou, H., & Likothanassis, S. (2013). Mining Student Learning Behavior and Self-assessment for Adaptive Learning Management System. Communications in Computer and Information Science, 70–79. DOI:10.1007/978-3-642-41016-1_8
 • Voyiatzis, I., Efstathiou, C., Antonopoulou, H., Milidonis, A. (2013). An effective two-pattern test generator for Arithmetic BIST. Computers & Electrical Engineering, 39(2), 398-409. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2012.10.006
 • Antonopoulou, H., Mihalakea, T., Karanikola, Z., Panagiotopoulos, G. (2018). The role of information systems in the process of motivation. International Journal of Management Technology, 5(3), pp.1-8, September. ISSN 2055-0847 (Print), ISSN 2055-0855 (Online)
 • Giotopoulos, K. C., Halkiopoulos, C., Papadopoulos, D., & Antonopoulou, H. (2019). Towards bring your own device marketing policy. International Journal of Technology Marketing, 13(2), 156. DOI:10.1504/ijtmkt.2019.102248
 • Antonopoulou, H., Ioannou, Ch., Karanikola, Z., Panagiotopoulos, G. (2018). Headmasters of secondary education and professional burnout. European Journal of Training and Development Studies, 5(4), pp.57-72, October. DOI: ISSN:2057-5238 (Print), ISSN:2057-5246 (Online)
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., & Beligiannis, G. N. (2019). Transition from Educational Leadership to e-Leadership: A Data Analysis Report from TEI of Western Greece. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(9), 238–255. DOI:10.26803/ijlter.18.9.13
 • Halkiopoulos, C., Giotopoulos, K., Papadopoulos, D., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2020). Online Reservation Systems in e-Business: Analyzing Decision Making in e-Tourism. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing (JTHMS), 6(1), pp.9-16. ISSN: 2529-1947. DOI:5281/zenodo.3603312.
 • Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2020). Shopping Addiction and Emotion Based Decision-Making in Consumers. A Data Mining Approach. International Journal of Recent Scientific Research, 11(2A), pp.37241-37246. ISSN: 0976-3031, DOI:10.24327/ijrsr.2020.1101.5075.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Giotopoulos, K., Theodorakopoulos, L. (2020). E-Business and Cloud Computing Services in Greek Companies during Economic Recession. International Journal of Business and Management Review (IJBMR), 8(2), pp.66-75. Print ISSN: 2052-6393, Online ISSN: 2052-6407. DOI:10.37745/ijbmr.vol8.no2.p66-75.2020.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E. (2020). Analysis of Behavioral Data in Business Burnout during Economic Upheaval in Greece. International Journal of Recent Scientific Research, 11(2B), pp.37247-37251. ISSN: 0976-3031, DOI:10.24327/ijrsr.2020.1101.5076.
 • Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2020). Behavioral Data Analysis in Emotional Intelligence of Social Network Consumers. British Journal of Marketing Studies (BJMS), 8 (2), pp.26-36. Print ISSN: 2053-4043, Online ISSN: 2053-4051. DOI:10.37745/bjms/vol8.no2.pp26-36.2020.
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., Beligiannis, G. (2020). Leadership Types and Digital Leadership in Higher Education: Behavioural Data Analysis from University of Patras in Greece. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19 (4), pp.110-129. DOI:26803/ijlter.19.4.8.
 • Antonopoulou, H. (2020). Kolmogorov complexity based upper bounds for the unsatisfiability threshold of random k-SAT. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 23(7), 1431–1438. doi:10.1080/09720529.2020.1711602
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Papadopoulos, D. (2020). Contribution of 3D Printing Technology to E-Business. Conceptual Perspective of Youth Generation. International Journal of Research in Business Management (IJRBM), 8(6), pp.31–42. Print ISSN:2347–4572, Online ISSN:2321–886X.
 • Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2020). A Data Mining Approach of Consumer Decision Making Process and Emotional Intelligence on Marketing. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IJRANSS), 8(6), pp. 63-78. Print ISSN: 2347–4580, Online ISSN: 2321–8851.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Demiris, K. (2020). Arduino via IoT Technology in Logistics for Decision Making. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IJRANSS), 8(6), pp.53-58. Print ISSN:2347-4572, Online ISSN: 2321-886X.
 • Halkiopoulos , Antonopoulou, H., Gkintoni E., Giannoukou I. (2021). An Expert System for Recommendation Tourist Destinations: An Innovative Approach of Digital Marketing and Decision-Making Process. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(4), pp.398-404. ISSN: 2456-2165.
 • Koumparelis, A., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E. (2020). Socio-Cognitive and Behavioral Approach in Historical Advertising: Contribution of the Variable Importance of Cleanliness. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IJRANSS), 8(6), pp.25–34. Print ISSN:2347–4580, Online ISSN:2321–8851.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E. (2021). A Data Mining Approach for Analyzing Personality, Cognitive and Emotional Features in Social Network Consumers. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT), 6(4), pp.592-599. ISSN: 2456-2165.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E. (2021). Consumer Behavioral Data Analysis for Decision Making Process: Cognitive and Emotional Factors. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT), 6(4), pp.635-641. ISSN: 2456-2165.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E., Koumparelis, A. (2021). Psychology of Colors in Marketing. A Data Analysis of Greek Historical Advertisements. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT), 6(4), 390-397. ISSN: 2456-2165.
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., & Beligiannis, G. N. (2021). Transformational Leadership and Digital Skills in Higher Education Institutes: During the COVID-19 Pandemic. Emerging Science Journal, 5(1), pp.1–15. DOI:10.28991/esj-2021-01252.
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., & Beligiannis, G. N. (2021). Associations between Traditional and Digital Leadership in Academic Environment: During the COVID-19 Pandemic. Emerging Science Journal, 5(4), pp.405–428. DOI:10.28991/esj-2021-01286.
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E., Giannoukou, I. (2021). Neuromarketing as an Indicator of Cognitive Consumer Behavior in Decision Making Process of Tourism Destination. In: Katsoni V., van Zyl C. (eds) Cultural and Digital Tourism of Transcending Borders in Tourism through Innovation and Cultural Heritage. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. [Accepted – Under Publication]
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Katsibelis, A. (2021). Application of Gamification Tools for Identification of Neurocognitive and Social Function in Distance Learning Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. (Under review)
 • Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., Koutsopoulou, I., Antonopoulou, H. (2021). Sexting Phenomenon in Social Media Young Users: Application of Computational Methods. Emerging Science Journal. (under review)
 • Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Skouroliakos, L. (2021). Data Analysis of Neurocognitive and Personality Aspects in e-Sports. A new Marketing Landscape in Consumer Decision Making. Journal of Gambling Issues. (Under review)
 • Antonopoulou, H., Stamatiou, I., Gousteris, S., Halkiopoulos, C. (2021). Application of Blockchain Technology and Smart Contracts for Secure Sharing Data in Digitalized Marketing Environments. Emerging Science Journal. (Under review)

 

Μονογραφία σε Επιστημονικό Ελληνικό Περιοδικό (μετά από κρίση)

[Monograph]

 • Ήρα Αντωνοπούλου. “Ασύμμετρα Ευθύγραμμα τμήματα και πως μας κάνουν τη ζωή δύσκολη..” Ευκλείδης Γ (1995): 12-16. <http://eudml.org/doc/237321>.

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές

[International Conferences]

 

 • Spirakis, P., Tampakas, V. and Antonopoulou, I. (1995). Distributed protocols against mobile eavesdroppers”, WDAG 95, France. DOI: 10.1007/BFb0022145
 • Georgopoulos, E., Adamopoulos, A., Likothanassis, S., Antonopoulou, H. (2000). Human magneto cardiogram modeling using evolutionary artificial neural networks. IEEE Neural Network Council, May, TX USA. DOI: 10.1109/ECNN.2000.886226
 • Antonopoulou, H., Bogonikolos, N., Giotopoulos, K., Likothanassis, S., Tsakalidis, A., and Vassiliadis, B. (2001). A service oriented standardized system for virtual private networks. IEEE AICCSA 2001 ACS/IEEE International Conference on Coup. Systems, 26-29 June, Beirut, Lebanon. DOI: 10.1109/AICCSA.2001.934014
 • Skarlas, L., Likothanassis, S., Mavroudi, S., Beligiannis, G., Antonopoulou, H. (2004). Evolutionary, Adaptive Techniques for Biosignal Modeling. 1st Inter­national Conference “FROM SCIENTIFIC COMPUTING TO COMPU­TATIONAL ENGINEERING”, 8-10 September, Athens, Greece
 • Kavalieratou, E., Stamatatos S., Antonopoulou H. (2004). Machine-printed from handwritten text discrimination. 9th International Workshop on Frontiers in handwriting recognition, IWFHR – 9 JAPAN, October. DOI: 10.1109/IWFHR.2004.65
 • Voyiatzis, I., Kavvadias, D., Antonopoulou H., Sinitos, S. (2007). Reliability considerations in Mobile Devices, 3rd ACM International Mobile Multimedia Communications Conference, (article no 51). DOI: 10.1145/1385289.1385351
 • Voyiatzis I., Antonopoulou, H. (2007). Decoder-based Decompression for test sets containing don’t cares, in IEEE Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Deep Submicron Technology (DTIS 2007). DOI: 10.1109/DTIS.2007.4449526
 • Voyiatzis I., Antonopoulou, H., Efstathiou, C. (2008). A Low-Cost Optimal Time SIC Pair Generator”, 6th IEEE East-West Design and Test Symposium (EWDTS)
 • Voyiatzis I., Antonopoulou, H., Efstathiou C., «Output Response Compaction in RAS-based Schemes”, IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Technology, 2009. DOI: 10.1109/DTIS.2009.4938047
 • Voyiatzis, I., Haniotakis, Th., Efstathiou, C., Antonopoulou, H. (2010). A Concurrent BIST architecture based on Monitoring Square Windows, IEEE Conference on Design & Techology in Nanoscale Era, 2010. DOI: 10.1109/DTIS.2010.5487561
 • Kavvadias, D., Sinitos, S., Voyiatzis, I., Antonopoulou, H., Efstathiou, C. (2010). On Embedding Test Sets into Hardware Generated Sequences, PCI, IEEE Proceedings, Tripolis, Greece, 2010. DOI: 10.1109/PCI.2010.44
 • Voyiatzis, Ι., Efstathiou, C., Antonopoulou, H., Saousopoulos, G., Galanou, K. (2011). Low-Overhead Two-dimensional test pattern generation, 6th IEEE Conference on Design and Technology of Integrated Systems in nanoscale era, DTIS 2011. DOI: 10.1109/DTIS.2011.5941424
 • Voyiatzis, Ι., Efstathiou, C., Antonopoulou, H. (2011). A Novel SRAM-Cell based Input Vector Monitoring Concurrent BIST architecture, IEEE European Test Symposium, Trondheim, Norway, May 22-28, 2011. DOI: 10.1109/ETS.2011.60
 • Voyiatzis, I., Axiotis, K., Papaspyrou, N., Antonopoulou, H., Efstathiou, C. (2012). Test Set Embedding into Low-Power BIST Sequences Using Maximum Bipartite Matching, 16th PCIs, ΙΕΕΕ proceedings. DOI: 10.1109/PCi.2012.75
 • Dervishi, E., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Theodorakopoulos, L. (2016). Design and Implementation of an Autonomous Control System based on microcontroller Arduino for use in Logistics. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016, 22-24 June, Heraklion, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199477 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199477

 • Gkintoni, E., Togias, P., Halkiopoulos, C., Giotopoulos, K., Antonopoulou, H. (2016). Burnout: Emerged Issue in Business during Economic Recession in Greece. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016, 22-24 June, Heraklion, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199494 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199494

 • Papadopoulos, D., Demiris, C., Giotopoulos, K., Giannoukou, I., Antonopoulou, H. (2016). Application of Neural Networks in economy. The influence of advertisement in business turnover. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016, 22-24 June, Heraklion, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199494 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/

 • Halkiopoulos, C., Togias, P., Panagiotarou, A., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2016). E-marketing and Online Advertising: Case Study in Greek Companies during Economic Crisis. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016, 22-24 June, Heraklion, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199191 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199191

 • Giotopoulos, K., Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Papadopoulos, D., Demiris, K. (2016). A new and innovative mobile signage framework towards smart city branding and entrepreneurship» 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016, 22-24 June, Heraklion, Greece.

[Online] Available from: http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/

 • Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Togias, P., Mitropoulos, A. (2016). Emotional Intelligence in Social Network Consumers. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016, 22-24 June, Heraklion, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199467 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199467

 • Stiliadi, S., Antonopoulou, H., Papadopoulos, D. (2016). Patras IQ. Α knowledge transfer exhibition as a good hi-tech marketing practice. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June, Heraklion, Greece.

[Online] Available from: http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/

 • Giannoukou, I., Antonopoulou, H., Mitropoulos, I., Papadopoulos, D, Gatomatis, P. (2016). Sustainability performance management system of tourism enterprises. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June, Heraklion, Greece.

[Online] Available from: http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2016/

 • Halkiopoulos, C., Giotopoulos, K., Gkintoni, E., Antzoulatos, G., Antonopoulou, H. (2016). Psychological Distress and Coping Mechanisms in University Students: A Data Mining Approach. International Neuropsychological Society 2016 Mid-Year Meeting from Neurons to Neurorehabilitation, July 6-8, London, England. DOI: 10.1017/S1355617716001181

[Online] Available from: https://doi.org/10.1017/S1355617716001181

 • Antonopoulou, H., Gkintoni, E., Togias, P., Halkiopoulos, C., Michailidou, J. (2017). The Role of Brand Personality in e-Marketing: A Computational Approach. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199532 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199532

 • Togias, P., Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C. (2017). Using Data Mining Techniques to explore Shopping Addiction and Emotion Based Decision Making in Consumers. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199530 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199530

 • Halkiopoulos, C., Giotopoulos, K., Antonopoulou, H., Togias, P., Theologos, K. (2017). Cloud Computing Services in E-Business: Case Study in Greek Companies during Economic Recession. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199512 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199512

 • Giannoukou, I., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E., Togias, P., Panas, G. (2017). Evaluation of Online Booking System Reviews: Greek Tourists’ perspective in Booking Behavior Evaluation Explored via Data Mining Techniques during Economic Recession. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199522 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199522

 • Stamoulis, G., Papavasileiou, N., Gkintoni, G., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H. (2017). Associations of Personality Traits and Emotional Intelligence in Social Network Consumers via Data Mining Techniques. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199499 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199499

 • Gkintoni, E., Papavasileiou, N., Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Stamoulis, G. (2017). Decision Making with Machine Learning Techniques in Consumer Performance: Empathy, Personality, Emotional Intelligence as Mediators. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199516 [Paper accepted after Double Blind review]
 • Skouroliakos, L., Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2017). Psychological Affect of e-Sports in e-Marketing via Computational Methods. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199528 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199528

 • Giotopoulos, K., Halkiopoulos, C., Papadopoulos, D., Antonopoulou, H. (2017). Adoption of Bring Your Own Device (BYOD) Policy in Marketing. 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2017, 21-23 June, Thessaloniki, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5199497 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5199497

 • Papadopoulos, D., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H. (2018). Frame of an Information System for Strategic Management. 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2018, 27-29 June, Athens, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5201687 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5201687

 • Papadopoulos, D., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H. (2018). Application of an Automated System in Strategic Planning. 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2018, 27-29 June, Athens, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5201683 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5201683

 • Papadopoulos, D., Gkintoni, E., Halkiopoulos C., Antonopoulou, H. (2018). E-Tourism and Online Reservation Systems in Electronic Business. 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2018, 27-29 June, Athens, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5201679 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5201679

 • Papadopoulos, D., Halkiopoulos, C., Antonopoulou H., Anagnostou, P. (2018). An Automated System for Tourist Destinations. 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2018, 27-29 June, Athens, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5201637 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5201637

 • Papadopoulos, D., Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H. (2018). A Computational Approach of Consumer Decision Making Process Emotional Intelligence and Their Effects on E-Marketing, 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2018, 27-29 June, Athens, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5201642 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5201642

 • Halkiopoulos, C., Papadopoulos, D., Antonopoulou, H., Anagnostou, P. (2018). 3D Printing Systems and their Impact in e-Business from a computational View. 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2018, 27-29 June, Athens, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5201604 [Paper accepted after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5201604

 • Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Georgiadi, M., Plexousakis, S. (2019). Association of Life Orientation Index and Parameters of Emotional Intelligence in University Students: A Data Mining Approach. 27th European Congress of Psychiatry, 6-9 April, Warsaw, Poland. DOI:10.5281/zenodo.5274976 [Accepted for Poster Presentation]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5274976

 • Kanavos, A., Giotopoulos, K., Antonopoulou, H. (2019). Understanding Trust Factors between Potential and Repeat Customers. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece.

[Online] Available from: http://iccmi2019.org/file/ICCMI-2019-Conference-Proceedings.pdf)

 • Vonitsanos, G., Giannoukou, I., Sioutas, S., Antonopoulou, H. (2019). An Overview of the Future Perspectives on the use of Multimedia Technology in Tourism Marketing. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece.

[Online] Available from: http://iccmi2019.org/file/ICCMI-2019-Conference-Proceedings.pdf)

 • Koumparelis, A., Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Georgiadi, M. (2019). Association through Data Analysis of Children as Protagonists in Greek Advertisements. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5272396 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5272396

 • Dimou, E., Halkiopoulos, C., Giotopoulos, K., Antonopoulou, H., Boutsinas, B. (2019). Web Data Analytics in GDPR Compliance in Greek Hotel Industry and the Impact on Marketing. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5272135 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5272135

 • Koumparelis, A., Halkiopoulos, C., Papadopoulos, D., Antonopoulou, H. (2019). The Variable Importance of Cleanliness in Greek Advertisements. Data Analytics of Detergents’ Historical Images (1900-2015). 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5271937 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5271937

 • Koumparelis, A., Halkiopoulos, C., Giannoukou, I., Konidaris, A., Antonopoulou, H. (2019). The Modality of Tourist Advertising Promotion as Place Branding in Greece. A Visual Retrieval Framework. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5271720 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5271720

 • Petropoulos, N., Halkiopoulos, C., Gkintoni, E., Koumparelis, A., Antonopoulou, H. (2019). The Stroop Effect as a Visual Game using Unity Technology via Evocative Power of Words and Images in Marketing. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5273465 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5273465

 • Koumparelis, A., Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., Papadopoulos, D., Antonopoulou, H. (2019). Data Analysis of Greek Historical Advertisements Over Time in light of Psychology of Colors. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5271435 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5271435

 • Halkiopoulos, C., Dimou, E., Papadopoulos, D., Giotopoulos, K., Giannoukou, I., Antonopoulou, H. (2019). Evaluation of Web Technologies and Social Networks of Hotel Websites in Greece using Big Data Algorithms. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5272516 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5272516

 • Giotopoulos, K., Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Kanavos, A., Papadopoulos, D. (2019). Blockchain Technology and Smart Contracts in Marketing. 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2019, 10-12 July, Heraklion, Crete, Greece. DOI:10.5281/zenodo.5274671 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]

[Online] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5274671

 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Aroutzidis, A. (2020). Neuromarketing as a Business Strategy in Decision Making Process of Tourism Destination. 8th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2020, Virtual Conference, 11-13 September. DOI:10.5281/zenodo.5275434 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]
 • Antonopoulou, H., Katsibelis, A., Halkiopoulos, C. (2021). Cognitive Parameters Detection via Gamification in Online Primary Education During Covid-19, INTED2021 Proceedings, pp. 9625-9632. DOI: 10.21125/inted.2021.2007
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Barlou, O., Beligiannis, G. (2021). Digital Leader and Transformational Leadership in Higher Education. INTED2021 Proceedings, pp. 9616-9624. DOI: 10.21125/inted.2021.2005
 • Antonopoulou, H., Halkiopoulos, C., Aroutzidis, A. (2021). Neuromarketing as a Novel Form of Innovative Marketing in the Digital Era. 9th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2021, Virtual Conference, 3-5 September. DOI:10.5281/zenodo.5275512 [Accepted for Oral Presentation after Double Blind review]
 • Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H., Gkintoni, E., Giannoukou, I. (2021). Neuromarketing as an Indicator of Cognitive Consumer Behavior in Decision Making Process of Tourism Destination. 8th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT): “Transcending Borders in Tourism through Innovation and Cultural Heritage”, 1-3 September, Hydra Island, Greece. [Accepted for Oral Presentation]
 • Halkiopoulos, C., Gkintoni E., Koutsopoulou, I., Antonopoulou, H. (2021). A Personality-Based Behavioral Analysis on e-Sports. 16th International Conference on Consumer Psychology, Marketing and Advertising (ICCPMA003 2022: XVI). February 15-16, Kuala Lumpur, Malaysia. DOI:10.5281/zenodo.5287318 [Accepted for Oral Presentation]
 • Koutsopoulou, I., Gkintoni, E., Halkiopoulos, C., Antonopoulou, H. (2021). Sexting Phenomenon in Educational Settings: A Data Mining Approach. 16th International Conference on Consumer Psychology, Marketing and Advertising (ICCPMA003 2022: XVI). February 15-16, Kuala Lumpur, Malaysia. DOI:10.5281/zenodo.5287532 [Accepted for Oral Presentation]
 • Halkiopoulos, C., Koutsopoulou, I., Gkintoni, E., Antonopoulou, H. (2021). Consumer Cognitive Models of Vaccine Attitudes: Behavioral Informed Stategies Promoting Vaccination Policy in Greece. 16th International Conference on Consumer Psychology, Marketing and Advertising (ICCPMA003 2022: XVI). February 15-16, Kuala Lumpur, Malaysia. DOI:10.5281/zenodo.5288216 [Accepted for Oral Presentation]
 • Koutsopoulou, I., Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Christopoulos, P. (2021). Consequences of the COVID-19 Pandemic on Greek Students’ Mental Health: Quality of Life and Trauma Stressful Events Correlation. 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Virtual Conference, November 8-9, 2021. [Accepted for Oral Presentation]

 

Συγγραφή Διδακτικών Σημειώσεων

[Academic Notes]

 • Λογικός Προγραμματισμός: Σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος μηχανικών Η/Υ & Πλη­ρο­φο­ρικής του Πανεπιστημίου Πάτρας.
 • Expert Systems: Σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος μηχανικών Η/Υ & Πληρο­φο­ρικής του Πανεπιστημίου Πάτρας.
 • Εισαγωγή στους Η/Υ, γλώσσα προγραμματισμού BASIC & εφαρμογές της στον χώρο διοίκησης επιχειρήσεων: Σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας.
 • Στοιχεία πιθανοτήτων & στατιστικής: Σημειώσεις για τους φοιτητές του ΠΣΕ του ΤΕΙ Πάτρας.
 • ACCESS 2000: Σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας.

 

Συγγραφή Βιβλίων

[Books]

 • «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», Ι. Βογιατζής, Η Αντωνοπούλου, Εκδόσεις typoffset (ΦΕΚ 206 τεύχος Β-16/2/07)
 • «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ WINDOWS XP, EXCEL & POWER POINT 2003». Δ. Αθανασόπουλος, Η. Αντωνοπούλου, Γ. Βλαχόπουλος, Φ. Βασιλακόπουλος. ISBN 139789603874003, Εκδόσεις Γκιούρδας
 • «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»Η Αντωνοπούλου, Ι Βογιατζής, Εκδόσεις typoffset (ΦΕΚ 206 τεύχος Β-16/2/07)

B4.  «ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Ιωάννης Βογιατζής, Ήρα Αντωνοπούλου, Έκδοση: 1/2017, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68407198,ISBN: 978-960-578-030-2, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕB5.   «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ» Αντωνοπούλου Η. Βογιατζής Ι., Έκδοση: 1η/2017, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68407247, ISBN:978-618-5309-19-0, Εκδότης: ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

[Book Chapters]

 • Αντωνοπούλου Ήρα, Μιχαλακέα Τάνια, Καρανικόλα Ζωή, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος (2019). Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διαδικασία της Παρακίνησης. Μελέτη Περίπτωσης: Διοικητικές Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Δυτικής Ελλάδας. Στο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ανδρεαδάκης Ν., Καρανικόλα Ζ., Κόνσολας Μ., Παναγιωτόπουλος Γ. Εκδόσεις Γρηγόρης. Αθήνα 2019. ISBN 978-960-612-206-4, σελ.285-296.
 • Αντωνοπούλου Ήρα, Ιωάννου Χρήστος, Καρανικόλα Ζωή, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος (2019). Επαγγελματική Εξουθένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ανδρεαδάκης Ν., Καρανικόλα Ζ., Κόνσολας Μ., Παναγιωτόπουλος Γ. Εκδόσεις Γρηγόρης. Αθήνα 2019. ISBN 978-960-612-206-4, σελ.327-348.

 

Διδακτική Εμπειρία [Τριτοβάθμια Εκπαίδευση]

 1. Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός (Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών)
 2. Θεωρία Υπολογισμού και Αλγορίθμων Ι (Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών)
 3. Θεωρία Υπολογισμού και Αλγορίθμων ΙΙ (Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών)
 4. Θεωρία Υπολογιστικών Μηχανών (Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών)
 5. Expert Systems και τεχνητή Νοημοσύνη (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών)
 6. Γλώσσες Προγραμματισμού: BASIC, PASCAL, C ,Λειτουργικά συστήματα Η/Υ, Λογιστικό Φύλλο Excel, Εισαγωγή στην πληροφορική, (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πάτρας)
 7. Ειδικά θέματα Εφαρμογών και Θεμελιώσεις Η/Υ, Ειδικά θέματα Υπο­λο­γιστικής Λογικής (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών)
 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική, Δομές Δεδομένων, Γλώσσες προγραμματισμού με έμφαση στη C (Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)
 9. Εισαγωγή στην πληροφορική, Δομημένος Προγραμματισμός Τμ ΔΕΤ Πανεπιστήμιο Πάτρας
 10. Πιθανότητες και Στατιστική (ΠΣΕ Πάτρας)

 

Διδακτική εμπειρία σε ΠΜΣ

 • Διδασκαλία  στο μάθημα «Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμ ΔΕΤ «Διοίκηση Εκπαίδευσης», για τα ακαδημαϊκά  έτη: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 , 2019-2020,2020-2021,2021-2022
 • Διδασκαλία  στο μάθημα «Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμ ΔΕΡ «Ψηφιακή Καινοτομία & Διοικηση», για τα ακαδημαϊκά  έτη: 2020-2021,2021-2022

 

Επαγγελματική Εμπειρία

29/05/91 – 31/05/95:       Μεταπτυχιακή Ερευνήτρια και Υπότροφος του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.(Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)

29/11/94 – 06/05/19:        Δ.Ε.Π  στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Πάτρας

21/06/96 – 13/06/06:       Ερευνήτρια στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)

01/10/98 – 30/06/12:       Εντεταλμένη επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Μη­­χα­νικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πολυτε­χνείου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο τον Λογικό Προ­­γραμ­ματισμό στα Πλαίσια της τεχνητής Νοη­μο­σύ­νης και τις εφαρμογές της

01/09/2001–30/07/17:    Σύμβουλος καθηγήτρια (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

01/09/2020 – Σήμερα :    Σύμβουλος καθηγήτρια (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

07/05/19 —   Σήμερα:      Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πάτρας

 

Διοικητικές  θέσεις σε ΑΕΙ

02/10/06–31/08/07Πρόεδρος του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, Παράρτημα Πύργου
01/09/07–31/08/08Πρόεδρος του τμήματος ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ  του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, Παράρτημα Πύργου
01/09/08–30/08/10Κοσμήτωρ της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας   του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩN
01/09/10­- 30/08/11Πρόεδρος του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  του  ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
01/09/11–09/09/12Κοσμήτωρ της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας   του  ΤΕΙ    ΠΑΤΡΩΝ
10/09/12–05/06/13Αντιπρύτανης ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Επιτροπής  ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΛΚΕ)
01/10/13–29/09/15Αναπληρώτρια Πρύτανης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
30/04/15 – ΣήμεραΔιευθύντρια  του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας με διεθνή τίτλο «ENTREPRENEURSHIP & DIGITAL INNOVATIONLAB» (Ε.D.I. Lab) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πάτρας ΦΕΚ 768/30-04-15 με επανίδρυση ΦΕΚ 5133/31-12-19
05/01/16-9/5/19

 

Μέλος  ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ και Μέλος ΟΜΕΑ τμ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΔΕ

 

21/10/16-06/05/19Πρόεδρος τμ Διοίκησης Επιχειρήσεων –Π του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
01/09/19- σήμεραΠρόεδρος τμ Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας(ΔΕΤ)-Πανεπιστήμιο Πάτρας

1/10/20 –                        Διευθύντρια ΜΠΣ «Ψηφιακή καινοτομία & Διοίκηση» του τμ ΔΕΤ   –

Πανεπιστήμιο Πάτρας

 

Διοικητικές θέσεις σε άλλους  φορείς-οργανισμούς

 

 • 1993-1995: Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης  στην Zeus Consulting s.a στα τμήματα των γραφείων Πατρών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βρυξελλών.

 

H εταιρεία ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. είναι μία πρωτοπόρος, ανεξάρτητη, εταιρεία υπηρεσιών συμβούλων στους τομείς της τεχνολογίας, της περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της διοίκησης και των διεθνών συνεργασιών. Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς

 

 • 2009-2001: Γενικός Γραμματέας στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ http://www.academy.edu.gr/

 

Η Ακαδημία ιδρύθηκε από ομάδα Ακαδημαϊκών Δασκάλων με σκοπό την δημιουργία και την ανάπτυξη ενός συγχρόνου Κινήματος Διαφωτισμού, για την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο των αξιών της Δημοκρατίας, της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας, της Παιδείας, και της Οικουμενικότητας.

 

 • 10/14-10/15: Αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ στην Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ)

 

 • 30/12/14-25/01/16 : Μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

 • 02/12/16–σήμερα: Μέλος και Γραμματέας του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας (υπ’ αριθμ. 147/02-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας)

 

 • 27/5/21- σήμερα: Μέλος της διοικούσας του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα

 1. TEXTILE: Εφαρμοσμένη πληροφορική σε «Βιομηχανίες Ένδυσης» με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής τους
 2. Β.Ι.Ρ με φορέα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Προγραμματισμός και δημιουργία «έμπειρων συστημάτων» με σκοπό την μέτρηση του μέγιστου όγκου του αίματος που εισέρχεται στην καρδιά (μέ­θοδος μη τραυματική κάτι που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να αποφευχθεί)
 3. ALCOM με φορέα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Δημιουργία αποδοτικών data structures για πρακτική χρήση. Υλοποίησή τους στα συστήματα: DSS, LEDA, DARIX, SPICT, ALF
 4. Σχεδίαση και υλοποίηση expert systems για την διαχείριση επιχειρήσεων
 5. Εφαρμογή τεχνικών του λογικού προγραμματισμού για την επιλογή καταλυτών στην χημική βιομηχανία
 6. Τεχνικές με εφαρμογή των expert systems που συνεισφέρουν σε ιατρικές διαγνώσεις. Εφαρμογές σε νοσοκομεία
 7. Κατάρτιση με φορέα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Στο ιατρικό προσωπικό του Περιφερειακού Κρα­τι­κού Νοσοκομείου «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΤΡΩΝ (επιστημονικός συντο­νι­στής)
 8. ALCOM IT με φορέα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:: Έρευνα σε θεωρητικά θέματα Πληροφορικής για άμεσες εφαρμογές
 9. RPP με φορέα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Risk Planning Process, EU Brite Euram, contact num, BRPM ct 98075
 10. Ψηφιακή απεικόνιση της Ιεράς Μονής του Μ. Σπηλαίου. με φορέα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 11. Σύμβουλος Πληροφορικής στον Τομέα έργων Πληροφορικής Δημο­σίου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
 12. Ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ:2.2.2.β «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2003-2006» (Κωδ. 88603)
 13. Υπεύθυνη υποέργου Μουσειολογίας του έργου ΕΠΕΑΕΚ:2.2.2.β «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2007-2008»
 14. Ιδρυματική και επιστημονική υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού έργου INSTALL:Innovative Strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece, AGREEMENT NUMBER 2011 – 4133/017-001 (PROJECT NUMBER – 521414-LLP-1-2011-1-GR-KA1-KA1ECETA1)
 15. Αξιολογητής της Πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ (ΤΕΙ ΔΕ) – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (2015)
 16. Μέλος της πράξης :ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (2011-2013) (ΤΕΙ ΔΕ)
 17. Επιστημονική υπεύθυνη του υποέργου : Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών, Τμ
  Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας (2011)
 18. Επιστημονικός συντονιστής και εισηγητής του έργου : ΕDI EDU του θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου ΕDI LAB (2016)
 19. “Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstreaming innovative entrepreneurial ideas in Agrifood sector (AGROINNOECO)” του Προγράμματος MED BALKAN
 20. Ιδρυματική και επιστημονική υπεύθυνη του Erasmus + Sport Program (Small    Collaborative Partnerships) -*590643-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP- Water GHAims EuroCamp
 21. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG GREEECE         ITALY 2014-2020.Τίτλος Έργου: Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support (ILONET)

 

Άλλα Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Δίπλωμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία: βραχεία θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται  άμεσα σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών, των συναισθηματικών αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου πιστοποιημένο σε επαγγελματικό επίπεδο από το GHSC του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας.