Νίκη Γεωργιάδου

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικά Στοιχεία

Ημερομ. Γέννησης:                        14 Οκτωβρίου 1972

Υπηκοότητα :                                   Ελληνική

Οικογενειακή Κατάσταση :          Έγγαμη – Μητέρα δύο παιδιών

Διεύθυνση κατοικίας:                    Ευμήλου 14, Πάτρα

Επαγγελματική Κατάσταση:

 1. Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Γενικές Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου»
 2. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

 

Σπουδές

 • Βασικό πτυχίο στο Τμήμα Νομικής του Ε.Κ.Π. (1990 – 1994) με Γενικό Βαθμό 7,8 «λίαν καλώς».
 • Διδακτορικό Δίπλωμα με βαθμό « Άριστα» (με Υποτροφία του ΙΚΥ ) στο Τμήμα Νομικής του Ε.Κ.Π. (1997 – 2001), Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου με Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: « Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων».
 • Προπτυχιακά : Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας  (1993)

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (C2), Γερμανικά (B1)

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών από το 1997.
 • Προαγωγή στο Εφετείο Αθηνών  το 2001.
 • Προαγωγή στον Άρειο Πάγο το 2007.

Αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας: Υποθέσεις εργατικού, αστικού, ασφαλιστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.

 

Διδακτική Εμπειρία

Ι.Προπτυχιακό επίπεδο

Στο ΤΕΙ Πατρών

 • 2003 – 2009 (ως επιστημονική συνεργάτης): Αρχές Εργατικού Δικαίου στα Τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανολογίας
 • 2009 (ως επιστημονική συνεργάτης): Αρχές Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Λογιστικής
 • 2009 (ως μέλος Ε.Π.) : Αρχές Εργατικού Δικαίου και Αρχές Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Λογιστικής
 • 2010: Αρχές Εργατικού Δικαίου, Αρχές Αστικού Δικαίου και Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Λογιστικής
 • 2011: Αρχές Εργατικού Δικαίου, Αρχές Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Λογιστικής, Αρχές Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δίκαιο στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τουριστική Νομοθεσία στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 • 9/2013 έως 6/2019: Αρχές Εργατικού Δικαίου, Αρχές Αστικού Δικαίου, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου, Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Αρχές Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Τουριστική Νομοθεσία στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στο Τμήμα Νομικής

 • 2001 – 2006 (Π.Δ. 407/1980): Ειδικά θέματα Εργατικού Δικαίου.

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας:

 • 2017 έως σήμερα: Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (EDUCATION MANEGEMENT)
 • 2020 έως σήμερα : Νομικά θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο του ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (DIGITAL INNOVATION AND MANAGEMENT)

 

Πρόσθετο εκπαιδευτικό έργο

 • Συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έως 2018-2019)
 • Πρόεδρος του Αυτοτελούς Γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έως 2018-2019
 • Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) από τον Ιούνιο 2018 έως Ιούνιο 2019
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Π.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πατρών (από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως σήμερα)

Επιστημονικά / Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ατομικές εργασιακές σχέσεις – Ζητήματα συλλογικής αυτονομίας – Συνταγματικό εργατικό δίκαιο – Εκπαιδευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου – Προσωπικά Δεδομένα

Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Συμμετοχή στο ερευνητικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2913 – Πράξη : Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ.
 2. Συμμετοχή στο ερευνητικό Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
 3. Συμμετοχή στο Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως Νομικού Συμβούλου

Δημοσιεύσεις

Ατομικές δημοσιεύσεις

 1. (1996) Η διάκριση των ΣΣΕ σε κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές και η δεσμευτικότητά τους μετά την κήρυξή τους γενικά υποχρεωτικών, ΔΕΝ 1996, σελ. 801.
 2. (1999) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και οι εργαζόμενοι με σχέση δημοσίου δικαίου, ΔΕΝ 1999, σελ.609.
 3. (1999) Το οικογενειακό επίδομα (εξ αφορμής της ΑΠ 925/99), ΔΕΝ 1999, σελ.977.
 4. (1999) Σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρων, ΔΕΝ 1999, σελ.1489.
 5. (2002) Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία, ΔΕΝ 2002, σελ.353.
 6. (2002) Η νομική θεμελίωση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, ΔΕΝ 2002, σελ. 273.
 7. (2002) Η έννοια της στρατεύσεως κατά το Ν. 3514/28, ΔΕΝ 2002, σελ. 1546.
 8. (2004) Η έννοια της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως στο σύστημα του χρονικού μισθού, ΔΕΝ 2004, σελ. 460.
 9. (2004)  Η αποχή του μισθωτού από την εργασία του, ΔΕΝ 2004, σελ. 1745.
 10. (2006) Οι διατυπώσεις δημοσιότητας από την έναρξη έως τη λήξη της εργασιακής σχέσεως – Κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ΔΕΝ 2006, σελ. 737.
 11. (2006) Υπάρχει περίπτωση συρροής κλαδικής ΣΣΕ με κλαδική ΣΣΕ, ΔΕΝ 2006, σελ. 1380.
 12. (2009) Η παράσταση των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις Εκλογές, ΔΕΝ 2009, σελ. 1112.
 13. (2010) Οι ειδικοί όροι εργασίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία, ΔΕΝ 2010, σελ. 481
 14. (2011)  Οι αλλαγές στο καθεστώς εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετά την ψήφιση του Ν. 3848/2010, ΔΕΝ 2011, σελ. 497.
 15. (2012) Αποζημίωση απολύσεως  σε δόσεις και έναρξη της τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας . Σκέψεις εξ αφορμής της υπ΄ αριθ. 58/2011 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, ΔΕΝ 2012, σελ. 320.16.
 16. (2012) Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στον χώρο εργασίας. Το νομοθετικό πλαίσιο και οι οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ΔΕΝ 2012, σελ. 11.17.
 17. (2013)  Η αποζημίωση των ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Σχόλιο εξ αφορμής της υπ` αριθ. Φ.18/93893/Δ5/12.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΔΕΝ 2013, σελ. 1107.
 18. (2016) Το νέο καθεστώς εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (μετά τον Ν. 4254/2014). ΔΕΝ 2016, σελ. 289.
 19. (2018) Πραγματικός και φαινομενικός εργοδότης, ΔΕΝ 2018, σελ.  1441.
 20. (2019) Το facebook ως μέσο απόδειξης στην πολιτική δίκη και οι προβληματισμοί που απορρέουν από τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ΔΕΝ 2019, σελ. 304.
 21. (2020) Η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση  στο χώρο εργασίας  («mobbing»), Υπό Δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Δημήτριο Τραυλό Τζανετάτο.
 22. (2020) Dignity in the workplace: The aspect of moral harassment and concerns about the adequacy of Greek legislation. Global Journal of Politics and Law Research. Vol.8, No.5, pp.59-72, September 2020.
 23. (2020) State intervention in the educational processes of private schools in Greece: The idiomatic employment status of teachers. Global Journal of Politics and Law Research. Vol.8, No.5, pp.1-12, December 2020.
 24. (2021) Judicial review of the constitutionality of laws during the economic crisis in Greece. The methodological transition from the marginal to the intensive review model. European Modern Studies Journal. Vol.5, No.2, p.87.
 25. (2021) Η επιχειρησιακή συνήθεια και η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ως νομικές βάσεις δημιουργίας εργατικών αξιώσεων, ΔΕΝ 2021, σελ. 358.

Δημοσιεύσεις σε συνεργασία

 1. (2020) Flight 9525 accident; Balance between the rights of medical confidentiality and the general right of public safety under Greek Law, Georgiadou Niki and Kakarelidis George, European Data Protection Law Review. Vol. 4.
 2. (2020) Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στα ιδιωτικά σχολεία (μετά το Ν. 4713/2020), ΔΕΝ 2020, Γεωργιάδου Νίκη – Καπρούλιας Απόστολος

 

Συγγραφικό Έργο

 • “Εισαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο” – Έκδοση Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας – 2009, 2012, 2018
 • “Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων” – Έκδοση Αντ. Σάκκουλα – 2002

Διδακτικές σημειώσεις

 1. (2020) Νομικά θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας – Διδακτικές Σημειώσεις για το ΜΠΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 2. (2019) Εργασιακές Σχέσεις και Δίκαιο – Διδακτικές Σημειώσεις για το ΠΠΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 3. (2017) Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης – Διδακτικές Σημειώσεις για το ΜΠΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. (2014) Διοικητικό Δίκαιο – Διδακτικές Σημειώσεις για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 5. (2014) Δημόσιο και Φορολογικό Δίκαιο – Διδακτικές Σημειώσεις για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 6. (2014) Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Διδακτικές Σημειώσεις για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 7. (2013) Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου – Διδακτικές Σημειώσεις για τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 8. (2013) Τουριστική Νομοθεσία – Διδακτικές Σημειώσεις για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 9. (2013) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Διδακτικές Σημειώσεις για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 10. (2011) Αρχές Αστικού Δικαίου – Διδακτικές Σημειώσεις για τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Λοιπές δραστηριότητες

 • Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο.
 • Συμμετοχή σε ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις.