Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου  λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης (Education Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021  το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» με ειδίκευση στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ή στη ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανάλογα με το ΠΣ που θα επιλέξουν.

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search