Οδηγός Σπουδών (Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021)

By 11 Οκτωβρίου, 202115 Οκτωβρίου, 2021Ανακοινώσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Σπουδών (Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021)
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση

Ο ΟΔΗΓΟΣ