Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Ακαδημαϊκόυ Έτους 2021-2022

By 5 Οκτωβρίου, 20217 Οκτωβρίου, 2021Ανακοινώσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον τελικό πίνακα με τους επιτυχόντες του μεταπτυχιακού μας.

Για λόγους GDPR ο πίνακας δεν αναφέρει προσωπικά στοιχεία παρά μόνο τον Αριθμό Αίτησης του καθενός.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ