Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε:

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search