Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές

By 29 Ιουνίου, 202130 Αυγούστου, 2021Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 50 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΦΕΚ 2510/24-06-20) για το ακαδημαϊκό έτος  2021-2022 Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)
  • Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα επιτελείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην ΠάτραΠαρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.500 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά.

Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων από 29.06.2021 έως 20.09.2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται :

α) από την διευθύντρια του προγράμματος Καθηγήτρια Ηρα Αντωνοπούλου, Τμήμα  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, email: hera@upatras.gr

β) στην ιστοσελίδα : http://dima.upatras.gr/

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος από την κα Λεμονιά Αγγελοπούλου, email: laggelop@upatras.gr  και τηλέφωνο: 2610-962867

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο.