ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 21-22

By 11 Ιουλίου, 2022Ανακοινώσεις

Μεθοδολογία Έρευνας & σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας

ΣΑΒΒΑΤΟ  3/9  ΩΡΑ: 10-12μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών & Ψηφιακή Καινοτομία

ΚΥΡΙΑΚΗ  4/9  ΩΡΑ: 10-12μμ  ΑΙΘ ΚΕΣ01

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση

ΣΑΒΒΑΤΟ  10/9  ΩΡΑ: 10-12μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/9  ΩΡΑ: 10-12μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

ΣΑΒΒΑΤΟ  3/9  ΩΡΑ: 6-8μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01


Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

ΚΥΡΙΑΚΗ  4/9  ΩΡΑ:6-8μμ  ΑΙΘ ΚΕΣ01


Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

ΣΑΒΒΑΤΟ  10/9  ΩΡΑ: 12-2μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01


Ψηφιακό μάρκετινγκ & social media

ΚΥΡΙΑΚΗ   11/9  ΩΡΑ:12-2μμ ΑΙΘ: ΚΕΣ01

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9     12-2μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01


Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

ΚΥΡΙΑΚΗ  4/9  ΩΡΑ:12-2 μμ ΑΙΘ: ΚΕΣ01


Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

ΣΑΒΒΑΤΟ  10/9  ΩΡΑ:  6-8μμ     ΑΙΘ: ΚΕΣ01


Ψηφιακή διακυβέρνηση & διαλειτουργικότητα

ΚΥΡΙΑΚΗ  11/9  ΩΡΑ: 6-8μμ  ΑΙΘ: ΚΕΣ01