Παρουσίαση Διπλωματικών

By 12 Ιανουαρίου, 202231 Ιανουαρίου, 2022Ανακοινώσεις

Η παρουσίαση των διπλωματικών θα γίνει 5/2 – 24/2.
Όσοι δεν έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας, θα πρέπει να στείλετε στον επιβλέποντα καθηγητή σας αίτημα για παράταση η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα τέλη Μαρτίου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω εξώφυλλο για λόγους ομοιομορφίας: