Ωρολόγιο πρόγραμμα Β’ Εξαμήνου

By 23 Φεβρουαρίου, 202228 Φεβρουαρίου, 2022Ανακοινώσεις
 

Ειδίκευση A: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αιθουσα:ΚΕΣ01

                                                                

Ψηφιακό μάρκετινγκ &social media

ΣΑΒΒΑΤΟ 1μμ-4μμ

Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

ΣΑΒΒΑΤΟ  10πμ-1μμ

Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3μμ-6μμ

Συστήματα λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6μμ-9μμ

 

Ειδίκευση B:ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΝΕΡΝΗΣΗ

Αιθουσα:ΔΤ04

 

Ηλεκτρονική  διακυβέρνηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4μμ-7μμ

Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10μμ

Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

ΣΑΒΒΑΤΟ  10πμ -1μμ

Ψηφιακή διακυβέρνηση & διαλειτουργικότητα

ΣΑΒΒΑΤΟ 1μμ-4μμ

Εργαστήριο :ΠΣ στη Δημόσια Διοίκηση την ΚΥΡΙΑΚΗ 5μμ-6μμ