ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 22-23

By 3 Οκτωβρίου, 202221 Φεβρουαρίου, 2023Ανακοινώσεις

Ειδίκευση A: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

Παρασκευή 16.00 -19.00

Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

Παρασκευή 19.00 – 22.00

Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

Σάββατο 9.00 – 12.00

Ψηφιακό μάρκετινγκ & social media

Σάββατο 12.00 – 15.00

 

Ειδίκευση Β: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ψηφιακή διακυβέρνηση & διαλειτουργικότητα

Παρασκευή 16.00 -19.00

Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

Παρασκευή 19.00 – 22.00

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Σάββατο 9.00 – 12.00

Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

Σάββατο 12.00 – 15.00 ΘΕΩΡΙΑ

Κυριακή 17.00-18.00   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ