Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

By 5 Οκτωβρίου, 2021Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-7ΜΜ

Μεθοδολογία Έρευνας & σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας

Κωδικός: DIM-101 | Π.Μ.: 7

Αν Καθηγητής : Χ Πιερρακέας

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10ΜΜ

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών & Ψηφιακή Καινοτομία

Κωδικός: DIM-102 | Π.Μ.: 7

Επ Καθηγήτρια: Ι Γιαννούκου

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1ΜΜ

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας

Κωδικός: DIM-104 | Π.Μ.: 7.5

Επ Καθηγήτρια: Ν Γεωργιάδου

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1-4ΜΜ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση

Κωδικός: DIM-103 | Π.Μ.: 8.5

Καθηγητής :Π Πέππας

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  5-7 ΜΜ

Οn line εργαστηριακές ασκήσεις στην θεωρία Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση

Καθηγητής: Α Γαρμπής