ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΜΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

By 6 Μαρτίου, 2023Ανακοινώσεις

Οι δηλώσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΠΜΣ «Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση» εαρινού εξαμήνου 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 13/03/2023 έως 22/03/2023 και στη διεύθυνση: https://progress.upatras.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πρώτα θα δηλωθεί η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή Ψηφιακή Διακυβέρνηση) που ακολουθεί ο φοιτητής και στη συνέχεια τα μαθήματα.

Αν οι φοιτητές αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς τους μπορούν να επικοινωνήσουν στο helpdesk@upatras.gr
Αν οι φοιτητές αντιμετωπίσουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την ηλεκτρονική Γραμματεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το itdesk@upatras.gr

Από την Γραμματεία