ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΠΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(DIGITAL INNOVATION AND MANAGEMENT)

 

Κωδικός

Π.Μ.

Α’ Εξάμηνο - Υποχρεωτικά Μαθήματα  (κοινό για τις 2 ειδικευσεις)                                                                

DIM-101

7

Μεθοδολογία Έρευνας &σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας

DIM -102

7

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών &Ψηφιακή Καινοτομία

DIM -103

8,5

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση

DIM -104

7,5

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας

Σύνολο

30

 

 

 

Β’ Eξάμηνο

Ειδίκευση A: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

                                                               

DIM -2A1

7,5

Ψηφιακό μάρκετινγκ &social media

DIM -2A2

7,5

Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

DIM-2A3

7,5

Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

DIM-2A4

7,5

Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνολο

30

 

 

 

Β’ Εξάμηνο

Ειδίκευση Β: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

DIM -2B1

7,5

Ηλεκτρονική  διακυβέρνηση

DIM -2B2

7,5

Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

DIM -2B3

8

Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

DIM -2B4

7

Ψηφιακή διακυβέρνηση & διαλειτουργικότητα

Σύνολο

30

 

 

 

Γ Εξάμηνο

DIM-301

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οποιαδήποτε ειδίκευση και να επιλέξουν, υποχρεούνται σε παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων θα πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία οκτώ (8) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε συνολικά εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ, ECTS). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ΠΜ.Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search