Εκτύπωση

Τα μαθήματα του Β' Εξαμήνου  θα ξεκινήσουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Μαρτίου και θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  Skype for Business ή με το Zoom. 

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Β΄Εξαμήνου ανά κατεύθυνση είναι το εξής:

Κατεύθυνση A: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Υποχρεωτικά Μαθήματα: 

Ημέρα /Ώρα

Μάθημα Καθηγητής
Παρασκευή  16:00-19:00

DIM-2A3   Συμπεριφορά Ψηφιακού καταναλωτή

Αντωνοπούλου Ήρα
Παρασκευή  19:00-22:00

DIM-2A4   Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων

Σιούτας
Σάββατο      10:00-13:00

DIM-2A1   Ψηφιακό μάρκετινγκ & social media

Χαλκιόπουλος 
Σάββατο      13:00-16:00

DIM-2A2   Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία

Στεφανή

 

Κατεύθυνση  Β: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Ημέρα /Ώρα

Μάθημα Καθηγητής
Παρασκευή  16:00-19:00

DIM-2B3   Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση (Θεωρία)

Παπαδόπουλος
Παρασκευή  19:00-22:00

DIM-2B2   Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

Σταματίου
Σάββατο      10:00-13:00

DIM-2B1   Ηλεκτρονική  διακυβέρνηση

 Ρήγκου
Σάββατο      13:00-16:00

DIM-2B4   Ψηφιακή διακυβέρνηση & δια λειτουργικότητα

Γιωτόπουλος

Κυριακή       17:00-18:00

DIM-2B3   Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση (Εργαστήριο)

Γαρμπής

 

  Τα link για την τηλε-εκπαίδευση θα τα βρείτε μέσα στα αντίστοιχα μαθήματα στο Eclass