Τα μαθήματα κατά το τρέχον εξάμηνο  θα ξεκινήσουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  Skype for Business. 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-7 μμ

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών &Ψηφιακή Καινοτομία  (Ι ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10 μμ

Μεθοδολογία Έρευνας &σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας  (Χ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 πμ-1 μμ

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας (Ν ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ)

 

ΣΑΒΒΑΤ0 1-4 μμ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –Θεωρία(Π ΠΕΠΠΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7 μμ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –εργαστήριο(Α ΓΑΡΜΠΗΣ)

 

Τα link για την τηλε-εκπαίδευση θα τα βρείτε μέσα στα αντίστοιχα μαθήματα 

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search