ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
Έναρξη  Εξαμήνου    12/10/20 
Λήξη   Εξαμήνου 24/01/21
Εξεταστική  Εξαμήνου  01/02/21-21/02/21
   
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
Έναρξη  Εξαμήνου 01/03/21
Λήξη   Εξαμήνου 13/06/21
Εξεταστική  Εξαμήνου  22/06/21-18/07/21
   
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 04/09/21-25/09/21

 

 

 

                         

                                

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

01/03/21-13/06/21

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

22/06/21-18/07/21

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

04/09/21-25/09/21

 

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search