Το πρόγραμμα της εξεταστικής των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021  είναι το εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  19:00 - 21:00

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών &Ψηφιακή Καινοτομία  (Ι ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  11:00 -13:00

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –Θεωρία(Π ΠΕΠΠΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  11:00 -13:00

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας (Ν ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  19:00 - 21:00

Μεθοδολογία Έρευνας &σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας  (Χ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ)

 

 

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search