Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την σειρά κατάταξης για την εισαγωγή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Αναζητήσατε την σειρά κατάταξης με βάση τον αριθμό της αίτηση σας.

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search