Πως θα χρησιμοποίηστε το Skype4b στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκτύπωση

Κατεβάστε το αρχείο με οδηγίες για να συνδεθείτε στο skype χωρίς να έχετε κωδικούς χρήστη.