Πως θα χρησιμοποίηστε το Skype4b στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατεβάστε το αρχείο με οδηγίες για να συνδεθείτε στο skype χωρίς να έχετε κωδικούς χρήστη.

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search