Μεταπτυχιακό Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020 στον χώρο του Τμήματος στην περιοχή Κουκούλι ακολουθώντας την παραδοσιακή ή την εξ αποστάσεως διδασκαλία ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το χρονικό διάστημα που θα δεχόμαστε αιτήσεις υποψηφιοτήτων είναι 15/6/20 -15/8/20.

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search