Ανακοινώσεις

 

Το πρόγραμμα της εξεταστικής των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021  είναι το εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  19:00 - 21:00

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών &Ψηφιακή Καινοτομία  (Ι ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  11:00 -13:00

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –Θεωρία(Π ΠΕΠΠΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  11:00 -13:00

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας (Ν ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  19:00 - 21:00

Μεθοδολογία Έρευνας &σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας  (Χ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ)

 

 

H αξιολόγηση των θεωρητικών μαθημάτων του χειμερινου εξαμήνου 20-21 α θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων.

Η αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία σας

 Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς σας

Για την ηλεκτρονική αξιολόγηση και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

Τα μαθήματα κατά το τρέχον εξάμηνο  θα ξεκινήσουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  Skype for Business. 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-7 μμ

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών &Ψηφιακή Καινοτομία  (Ι ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10 μμ

Μεθοδολογία Έρευνας &σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας  (Χ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 πμ-1 μμ

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας (Ν ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ)

 

ΣΑΒΒΑΤ0 1-4 μμ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –Θεωρία(Π ΠΕΠΠΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7 μμ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –εργαστήριο(Α ΓΑΡΜΠΗΣ)

 

Τα link για την τηλε-εκπαίδευση θα τα βρείτε μέσα στα αντίστοιχα μαθήματα 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την σειρά κατάταξης για την εισαγωγή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Αναζητήσατε την σειρά κατάταξης με βάση τον αριθμό της αίτηση σας.

Σελίδα 1 από 2

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search