Ανακοινώσεις

Τα μαθήματα κατά το τρέχον εξάμηνο  θα ξεκινήσουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα  Skype for Business. 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων είναι το εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-7 μμ

Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών &Ψηφιακή Καινοτομία  (Ι ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10 μμ

Μεθοδολογία Έρευνας &σχεδιασμός μεταπτυχιακής εργασίας  (Χ ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 πμ-1 μμ

Νομικά Θέματα της κοινωνίας της Πληροφορίας (Ν ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ)

 

ΣΑΒΒΑΤ0 1-4 μμ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –Θεωρία(Π ΠΕΠΠΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5-7 μμ

Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση –εργαστήριο(Α ΓΑΡΜΠΗΣ)

 

Τα link για την τηλε-εκπαίδευση θα τα βρείτε μέσα στα αντίστοιχα μαθήματα 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την σειρά κατάταξης για την εισαγωγή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Αναζητήσατε την σειρά κατάταξης με βάση τον αριθμό της αίτηση σας.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020 στον χώρο του Τμήματος στην περιοχή Κουκούλι ακολουθώντας την παραδοσιακή ή την εξ αποστάσεως διδασκαλία ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας και τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το χρονικό διάστημα που θα δεχόμαστε αιτήσεις υποψηφιοτήτων είναι 15/6/20 -15/8/20.

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search