Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023

By 3 Οκτωβρίου, 2022Ανακοινώσεις

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 – 2023

Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

  • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 07/10/2022
  • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 14/01/2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

  • Έναρξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 27/01/2023
  • Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 11/02/2023

ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022- 2023

Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

  • Έναρξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 24/02/2023
  • Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 03/06/2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

  • Έναρξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 16/06/2023
  • Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 15/07/2023